Grafikprojektet: Konstnären och tiden

De flesta konstnärer arbetar med en tydlig idé om vad de vill säga med sin konst och att flera ska få ta del av den. Konstnären arbetar länge med sin bild och släpper den inte ifrån sig förrän han är helt nöjd. Vem är konstnären? Ta reda på mer om konstnären och se fler av konstnärens bilder. Har konstnären en hemsida? Var bor/ bodde konstnären? Har konstnären arbetat med andra material eller andra teman, vilka? Vad tror du har intresserat konstnären mest när han eller hon gjort bilden, berätta! Motivera varför!

Plats och omgivning
Hur är verket placerat i skolan? Är det en lugn eller rörig plats? Påverkar placeringen hur du ser på bilden?

Hur valde du din bild?
Väcker konstverket något som du känner igen? Minnen eller tankar? Beskriv vad du fastnar för!

Berätta din egen historia
Gör en egen berättelse med utgångspunkt från bilden. Du kan kliva in i rollen som konstnären, någon utomstående eller förstås dig själv.

Lärarhandledning