Grafikprojektet: Grafisk konst

Grafisk konst är ett tryck på papper, tryckt från en tryckplatta där konstnären själv arbetat fram sin bild. Grafiken görs ofta i mindre upplagor som signeras av konstnären.

Tryckplattan kan vara av trä, plåt, plast eller sten. Den kan också vara en delad po­tatis, där man skär ut ett mönster som man färgar in och trycker med på ett papper, som en stämpel.

De olika tryckteknikerna delas in i fyra huvudgrupper: högtryck, djuptryck, plan- tryck och schablontryck. Indelningen är gjord efter hur tryckplattan är framställd. Grafik är inte bara teknik. Det är framför allt ett sätt att uttrycka sig konstnärligt och ett roligt sätt att arbeta på. Bildkonst är också ett språk, där konstnären vill säga något till dig och få dig att uppleva något annorlunda. Ibland kan det vara svårt att förstå allt man ser. Men man kanske inte behöver förstå allt för att få en konstupp­levelse? Vi förstår inte koltrastens sång. Men vi uppfattar den oftast som vacker.

Grafikens historia
Människan har i årtusenden skurit, repat och ristat på olika underlag för att göra tecken och bilder. Här uppe i Norden finns rika exempel på sten­ och hällristningar från bronsålder och vikingatid.

Ordet grafik kommer från grekiskans ”grafein” vilket betyder ”skriva” och är den samlande benämningen på ett avtryck på ett papper från en infärgad tryckplatta. Dessutom ska det gå att göra trycket många gånger.

Det är just papperet som är den viktiga faktorn för grafiken. Tack vare papperet så fick man ett underlag som kunde ta emot ett avtryck av den graverade och infärgade tryckplattan.

Papperet uppfanns i Kina för nära 2000 år sedan och kom till Europa först på medeltiden. Fram till slutet av 1200­-talet fick man i Europa göra avskrifter för att mångfaldiga en bild eller en text. I och med tryckkonsten så kunde man trycka en hel boksida i taget och behövde inte skriva av varje ord för hand.

Förfinade tekniker på 1400-talet
Först var det träsnittet som användes som tryckteknik, men redan på 1400-­talet kom mer förfinade tekniker som gravyren att användas till illustrationer. Med gravy­ren/kopparsticket kunde konstnären göra mer detaljerade bilder. En av de första stora gravyrmästarna var konstnären Albrecht Dürer.

På 1600-­talet ersatte man gravyrstickelns skärande med en stark syra som etsade ner linjerna i plåten. Det underlättade gravyrtekniken och gjorde den snabbare. Bil­der framtagna med hjälp av syra kallar vi för etsningar.

Bland konsthistoriens mästare i etsningskonsten har vi bland andra holländaren Rem­brandt och spanjoren Francisco Goya.

Litografin uppfanns
Under 1800­talet uppfanns litografin av Alois Senerfelder. Tekniken är en kemisk metod, där man tecknar på planslipade stenar (litos=sten och grafein=skriva på gre­kiska) och har som grundprincip, att fett och vatten stöter ifrån varandra. Tekniken kom att revolutionera hela tryckarkonsten. Både inom den grafiska industrin och inom den grafiska konsten kom litografin snart att dominera.

Inom industrin använder man numera inte stenar utan trycker i stället från pre­parerade plåtar som man fäster i rotationspressar. Det kallas offsetteknik när bilden först sätts av på en gummivals och sedan trycks rättvänd på papperet.

Konstnärer blev förtjusta i litografi
En konstnär som tidigt upptäckte litografins möjligheter var målaren Toulou­ se­Lautrec. Han tecknade bland annat teateraffischer som numera tillhör konsthistorien. Även Picasso var förtjust i litografi.

Under mitten av 1900­talet kom schablonmetoden som kallas serigrafi (seri=sil­ ke) eller silkscreen att utmana konstvärlden. Från att ha varit en rent kommersiell tryckmetod för textiltryck och affischer så kom det att användas inom pop­konsten. Framförallt konstnären Andy Warhol förknippas med silkscreentrycket. Den grafiska industrin har numera ännu snabbare och exaktare redskap i sin hand. Numera kan man göra djuptryck med ljuskänslig foto­polymer (FP­plåt) och etsar då plåten med vatten i stället för syra.

Datorer och ny teknik med skrivare av många slag har revolutionerat tryckeri­ branschen. Detta har också avspeglat sig på den grafiska konsten. Många konstnärer drar nytta av den nya tekniken medan andra fördjupar och förädlar de gamla tradi­tionella teknikernas möjligheter. Digitala bilder och 3D-­utskrifter blir allt vanligare och datorer är ett självklart redskap för allt fler grafiska konstnärer.

Grafikprojektet