Förordnande av ledamöter i insynsrådet

29 april 2014

Regeringen har utsett ledamöter för Statens konstråds insynsråd, för april 2014 till och med 31 december 2016.

Insynsrådet på Statens konstråd, 16 april 2014 till och med 31 december 2016 – Johannes Hylander, kommunikationskonsult på New Republic, Maria Lantz, rektor för Konstfack och Erik Westin, regiondirektör på Akademiska Hus.

Regeringen har också för avsikt att senare utse ytterligare en ledamot i insynsrådet.

Mer om myndigheten Statens konstråd

Mer om ledningsformer för myndigheter i Sverige