Det finns inte bara en berättelse om en plats

En arkeologisk utgrävning, möten på olika nivåer och parallella berättelser. Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén är på plats på Gamlegården i Kristianstad, en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer. I oktober 2016 var förstudien klar. Nu går arbetet vidare med att pröva olika idéer i full skala.

– Det är en häftig plats, avstängd från bilar, som går att använda till mycket, säger konstnären Anna Högberg.

Vi står på en asfalterad, öde väg, strax norr om bostadsområdet Gamlegården i Kristianstad. Naturen i strövområdet Näsby fält tar vid. På somrarna betar kor i hagen. Hundägare passar på att leka och kasta boll med sina hundar på de stora öppna fälten utanför hagen – på behörigt avstånd från djuren. Flera vägar leder hit. Men ändå inte.

– Ett gångstråk från Gamlegårdens centrum går i rak linje mot fältet och parallellt med Bataljonsvägen som angränsar till villaområdet Näsby. Vägar som länkar samman områden, samtidigt som de agerar barriärer, säger konstnären Johan Tirén.

Startpunkten i projektet var en tillfällig performance, en tyst promenad i bostadsområdet med stängda ögon, av konstnären och koreografen Myriam Lefkowitz. Ett par månader senare var Högbergs och Tiréns förstudie klar, baserad på de boendes erfarenheter från performanceverket. Nu har det blivit dags att prova olika idéer i fullskala. Bland annat vill de förlänga ett gångstråk så att det når ända ut till Näsby fält. I dag slutar det tvärt, och det krävs att man antingen går en omväg, alternativt kliver över ett dike, för att nå fram till fältet.

– Snart kommer vi att bjuda in till ett första test på vägen intill fältet. Det blir olika aktiviteter framåt sommaren där vi kan möta boende, få respons på hur de ser på boendemiljön och ta del av fler frågor som är aktuella, säger Johan Tirén.

Historien skrivs hela tiden om, den är inte färdig

En konstnärlig utgrävning, ett test i skala 1:1, har konstnärerna redan genomfört i parkområdet mellan flerfamiljshusen. De markerade ut en gräsyta på 1×1 meter. Försiktigt jobbade de sig sen ner i jorden, lager efter lager. Grävningen blev en naturlig mötesplats, några stannade en liten stund – andra var med i flera dagar och hjälpte till.

– Vi gjorde olika små fynd, och det blev möten på olika nivåer. Det finns inte bara en berättelse om en plats, utan det är viktigt att tillåta flera parallella berättelser. Historien skrivs hela tiden om, den är inte färdig, säger Anna Högberg.

Under hösten 2017 ska de lägga fram ett slutgiltigt skissförslag för ett permanent konstverk på Gamlegården. Men än, vid vårt besök i början av februari 2017, är de mitt i processen.

– Vad är det egentligen som vi ser och inte ser? Hur skapas maktrelationer mellan områden? Vi har börjat fånga upp frågor som vi tycker är intressanta, säger Johan Tirén.

> Mer om Konst händer Gamlegården

Konst händer

GAMLEGÅRDEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.