DANILO STANKOVIC MONTERAR NYTT KONSTVERK I LULEÅ

I maj 2016 var Danilo Stankovic tillsammans med snickare i Luleå för att montera målningen När Fåglar Tystna i A-huset på Luleå tekniska universitet. De satte upp målningen stycke för stycke i sju sektioner.

När Fåglar Tystna
I folktro är skymningen tidpunkten då det okända vaknar. När A-huset, Luleå Tekniska Universitet, byggdes om fanns en önskan från studenterna att genom konsten få möjlighet att tänka utanför boxen – öppna sina tankar mot något utöver tentor och studierutiner. Konstnär Danilo Stankovic gick i dialog med traditionell kunskap och ockulta värden för att göra monumentalmålningen När Fåglar Tystna. Kanske kommer den att öppna gluggar mot andra dimensioner i studentvardagen.