Curating context

Vad krävs för att arbeta med konst utanför utställningsrummen? Vilka utmaningar och möjligheter ställs den curatoriella praktiken inför när den går från att curatera en utställning, till att curatera ett helt sammanhang? Det är utgångspunkten för projektet Curating Context som har samlat internationella curatorer och konstnärer i en antologi och ett seminarium. 

Curatera utanför utställningsrummet
Samtidskonsten visas och produceras allt oftare utanför utställningsrummen i specifika sammanhang. Enskilda konstnärer, små dynamiska konstaktörer, förnyade organisationer för offentlig konst, stora museer och biennaler producerar projekt som agerar i en bredare kontext än utställningsrummet.

Kontexten påverkar
Att curatera dessa projekt kräver helt andra kunskaper och färdigheter än de som behövs för att göra utställningar i konstrum. Här sker varje projekt i ett nytt sammanhang. De uppstår i relation till publiken och dess betydelse färgas och förändras av den omgivande kontexten. Projekten kräver specifika förutsättningar och därför blir produktionen och ingående samarbeten ofta en integrerad del av curaterandet. Samtidigt kan en politisk händelse plötsligt förändra betydelsen av ett konstverk. Under senare år har dessa expanderade curatoriella metoder också överförts till andra områden som juridik, stadsutveckling och samhällsbyggnad.

Curating Context
Består av två delar: en antologi och ett seminarium. Syftet med projektet är att fler ska kunna ta del av de samtal som pågår mellan curatorer och konstnärer i området. Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd, har samlat experter och praktiker från olika länder för att dela dem med fler. Curating Context är en del av Statens konstråds arbete med att utveckla och sprida kunskap om offentlig konst.

> Beställ antologin Curating Context – Beyond the gallery and into other fields

Se presentationer från seminariet

> Här kan du se delar av de svenska och internationella curatorernas föreläsningar

Medverkande:
Grégory Castéra,
konstnärlig ledare, Council, Paris
Claire Doherty,
konstnärlig ledare, Situations, Bristol
Filip Jovanovski och Ivana Vaseva,
konstnärliga ledare Akto Festival, Skopje
Sophie Goltz,
stadscurator, Hamburg
Edi Muka,
curator, Statens konstråd, Sverige
María Mur Dean,
konstnärlig ledare, consonni, Bilbau
Helena Papadopoulos,
konstnärlig ledare, Radio Athenes, Athen
Joanna Zawieja,
arkitekt stadsutveckling, Statens konstråd, Sverige

Moderator: Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Sverige

Seminariet Curating Context ägde rum på Kungl. Konsthögskolan 21 mars 2017.