Curatera konst i stadsutveckling

En ny park, ett nytt bostadsområde eller en helt ny stadsdel. Att curatera konst i stadsutveckling innebär att verka inom ett brett fält. Några ledord i arbetet är att skapa tillit och medvetet lämna plats för nytänkande gestaltningar.

Vara en länk mellan olika aktörer och konstnären
Curatorn arbetar i nära dialog med konstnären, beställare och andra aktörer. Det gäller för curatorn att skapa tillit mellan alla parter, ta rätt konflikter och vara närvarande i hela processen. Det är först då som det blir lättare att få in olika konstnärliga uttryck i våra gemensamma miljöer.

Lämna utrymme för nytänkande
I rollen som curator ingår också att stå upp för den konstnärliga integriteten. Fastighetsägare, kommunala tjänstemän eller arkitekter kan som beställare ha ett pressat uppdrag, men då gäller det att curatorn kan axla rollen som en buffert mellan dem och det arbete som konstnären utför. Det ger en curatoriell metod som lämnar medvetet plats för nya tolkningar och nytänkande ingrepp i livsmiljön.

Bidra till kunskapsöverföring
Hur ser situationen ut efter projektavslut? Är curatorns roll en del av organisationen på plats, eller inte? Curatorn planerar för hur kunskap och lärdomar överförs till lokala samarbetsparter redan från start. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för dem att kliva in i kommunala stadsbyggnadsprocesser.

> Allt om regeringssatsningen Konst händer

> Läs boken “Konsten att gestalta offentliga miljöer”

Hur går det till?