Creative Time Summit

Creative Time Summit samlar varje år några av världens mest innovativa och intressanta konstnärer, curatorer, aktivister, teoretiker och författare som tillsammans med publiken diskuterar frågor i gränslandet mellan konst och samhällsutveckling.

14-15 november 2014 flyttade Creative Time Summit för första gången ut från New York. Genom ett samarbete mellan Statens konstråd och Creative Time arrangerades Creative Time Summit på Kulturhuset i Stockholm.

”Frågor om de offentliga rummen och konstens betydelse är komplexa och förutsätter ett internationellt perspektiv. Därför har vi stora förväntningar på samarbetet med Creative Time kring världens kanske främsta forum för denna typ av dialog. Även om våra organisationer är olika, delar vi målet att vidga och utveckla nya praktiker för konst i offentliga rum”

– Magdalena Malm, Statens konstråds direktör

Curators text på engelska av Magdalena Malm

Talare från hela världen, som till exempel Jonas Staal, Jeremy Deller, Maria Lind, Joanna Warsza, Ahmet Ögüt och Tania Bruguera, med inledande presentation av konstnären och Premiärministern i Albanien, Edi Rama och New York baserade sociologen Saskia Sassen.