Cherinet och Eriksson på Moderna Museet

Konstnärerna Loulou Cherinet och Annika Eriksson, som Statens konstråd nyligen samarbetat med, är båda aktuella med separatutställningar på Moderna Museet. Missa inte att se konstnärernas arbete på nytt.

Loulou Cherinets videoverk Statecraft visas i Stockholm som en del av utställningen Who learns my lesson complete?. Det är en fristående fortsättning på det arbete hon gjorde inom projektet HoW (House of Words) i samarbete med Statens konstråd och Röda Sten konsthall och som var en del av Göteborgs Internationella konstbiennal 2015. Hon valde att bjuda in deltagare till filmade samtal om ”innanförskap” och sätta det i relation till begreppet ”utanförskap”. Det var en ritual där individerna lyftes fram, och begrepp som påverkar vår tillvaro kom att bli nedmonterade.

I Annika Erikssons utställning The Social på Moderna Museet Malmö ingår videoverket Övning inför ett psykodrama/In Preparation for a Psychodrama. En fiktiv kortfilm som är inspelad i Folkets park och på Folkets hus i den gamla gruvorten Grängesberg och producerat för två år sedan av Statens konstråd inom serien Industrisamhälle i förändring.

Industrisamhälle i förändring
På olika platser runt om i Sverige har konstnärer arbetat med tematiken, hur en av vår tids stora samhällsförändringar har påverkat individen, orten och samhället i stort. Sara Jordenös film Diamantfolket om diamantfabriken som plötsligt lades ner i Robertsfors och Alexandra Piricis offentliga ritual Arbetets Monument om industriarbetares rörelsemönster ingår också i serien.

Båda utställningarna på Moderna Museet går att besöka fram till början av juni 2017.