Blixtnedslag i Kungliga bibliotekets arkiv invigt

23 maj 2013

STOCHOLM. Nina Canells konstverk ”Impulse Slight (1 000 000 Volt)” är ett blixtnedslag på en miljon Volt, som nu har hamnat i Kungliga bibliotekets nya annex bland de ovärderliga publikationer som samlats där sedan 1661.

Den kraftiga urladdningen framkallades av konstnären Nina Canell, med hjälp av elektricitetsforskaren Mahbubur Rahman,  i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Dess avtryck har infogats i polyamid och kol och nedsänkts i nationalbibliotekets golv. Verket  invigdes den 22 maj på Kungliga biblioteket.

Impulse Slight (1 000 000 Volt) är en del av Nina Canells utforskande av bl.a. naturfenomen och materiella skiftningar som elektricitet och kemiska reaktioner.

Konstverket är beställt av Statens konstråd.