Grafikprojektet: Bildanalys

En analys kan man arbeta med ensam eller tillsammans med andra. En metod kan vara att man väljer en bild och punktar upp korta svar utifrån frågeställningarna. Det bildar sedan manuset i en berättelse.

Även de yngsta kan göra berättelser utifrån en eller ett par frågor medan uppgiften för de äldre mer handlar om att tolka utifrån konsten och samhällets förändringar. Men en bild kan inte förstås helt och hållet genom att svara på frågor. En bild är mer innehållsrik och mångtydig än så. Börja med att titta på bilden och notera det första intrycket.

Konstnärer arbetar ofta med någon slags motsättning för att skapa spänning i bilden som gör att man som betraktare ”fångas” av den. Konstens språk är ofta det motsägelsefulla, som vill utmana betraktaren.

Följande modell för bildanalys bygger på den modell som Tate Modern i London har i sin lärarhandledning.

Första reaktionen
Vad är dina första reaktioner på verket? Vad får dig att känna så? Vad kommer du att tänka på? Har du sett något liknande?

Att syna verket
Vad är bildens innehåll? Vad händer? Finns det ett tema, en röd tråd? Finns det symboler eller metaforer, texter i bilden? Undersök vad dessa kan stå för. Kan man utläsa vilken tid bilden beskriver? Befinner du som betraktare dig inne i bilden eller långt ifrån, var är din position? Är bilden föreställande eller abstrakt? Vad säger dig titeln på verket?

Teknik och form
Vilken eller vilka grafiska tekniker har konst­nären använt? Hur är bilden komponerad, sammansatt? Färg, former, ljus och skugga? Hur beskrivs rummet? Spelar bildens storlek någon roll?

Lärarhandledning