Att arbeta med konst i boendemiljöer

Att curatera konst i boendemiljöer berör allt från att arbeta med gestaltning till medskapande och metodutveckling. Ämnen som är högst relevanta för utvecklingen av vårt samhälle. Vi listar några viktiga aspekter i arbetet här.

Att regissera ett stadsrum
I arbetet med konst är curatorn med och regisserar stadsrummet, snarare än att göra det statiskt och permanent. Det gäller bland annat att komma in tidigt i planprocesserna och sprida en förståelse för den byggda bostadsmiljön bland exempelvis fastighetsägare och kommunala tjänstemän som en effekt av många skeenden och kunskapsfält.

Bidra till konstens roll i samhället
Den offentliga konsten har en viktig roll att spela för att bostadsmiljöer ska få en genomtänkt gestaltning av hög kvalitet och för att stärka estetiska och sociala värden. Curatorn är med och bidrar till strukturerad samverkan eller andra utforskande metoder som garanterar konstnärlig kvalitet. Nya områden för bostäder kommer att stå i generationer, liksom 1900-talets bostadsområden.

Identifiera behov mellan husen
Inom konst i boendemiljöer inleds arbetet ofta med en förstudie, det sker till regel i samarbete med en konstnär eller en konstnärsgrupp. Med olika prövande metoder på plats går det att öppna upp samtal om livsmiljön och de sätt som vi organiserar rummen mellan husen. Det krävs närvaro, en vilja att få fram olika perspektiv. När erfarenheterna sedan tas tillvara kan de påverka hela gestaltningsprocessen och öka sociala dimensioner i boendemiljön.

> Konst i storskaliga infrastrukturprojekt

> Curatera konst i stadsutveckling

Hur går det till?