Årlig inventering och rapportering

Viktiga regler

Myndigheterna ska årligen inventera sitt konstinnehav och rapportera eventuella skador, förluster och stölder till Statens konstråd.

Myndighetens konstansvarige ansvarar för att organisera inventeringsarbetet så att samtliga enheter/orter kan slutföra arbetet senast den sista december varje år.

Myndighetens mål med den årliga inventeringen är att förebygga, upptäcka och åtgärda eventuella skador, förluster och stölder av statlig konst.

Så gör du 

Viktigt att tänka på för den årliga inventeringen!

  • Varje år under perioden juni-augusti skickar Statens konstråd instruktioner för den årliga inventeringen och rapporteringen till konstansvariga på Sveriges statliga myndigheter.
  • Skador, förluster och stölder som upptäcks vid inventeringen ska registreras med kryssruta och datum i Konstdatabasen (se även Skador respektive Stölder och förluster).
  • En ombyggnad eller flytt ökar markant riskerna för skador och förluster. Planera därför inventeringen så att konstverk i sådana lokaler kan inventeras i god tid innan ombyggnaden eller flytten genomförs.

Viktigt att tänka på för den årliga rapporteringen!

  • Myndighetens enheter/orter ska använda funktionen Uppdatera inventeringsdatum i Konstdatabasen när konsten i ett underkonto har inventerats.
  • Myndighetens konstansvarige ska därefter skicka den årliga inventeringsrapporten till Statens konstråd via Konstdatabasen.
  • Myndigheten ska även skriva ut den årliga inventeringsrapporten och signera samt arkivera den i myndighetens arkiv (alternativt arkivera den i myndighetens e-arkiv).
  • Den årliga inventeringsrapporten sparas automatiskt som PDF i myndighetens konto i Konstdatabasen.

Detta händer sen

Den årliga inventeringsrapporten är ett viktigt dokument som ligger till grund för revision och tillsyn och som ska visa eventuella förändringar i myndighetens konstinnehav från år till år (skador, förluster, stölder, återlämnad konst, nya konstverk etc.).

instruktioner för årlig inventering