Arbetet med konstnärer gav nya synsätt i Sundsvall

Bussnavet i Sundsvalls stadskärna måste flyttas och kvar blev en tom plats att fylla. Men vad vill Sundsvallsborna ha på platsen? Kommunen beslöt sig för att låta konstnärsgrupperna Bastarderna och koreografen Stina Nyberg ge sig in i stadsbyggnadsprocessen i ett tidigt skede för att bidra med konstnärliga processer och synvinklar. Resultatet är nya tankar och samarbetsformer där kommuninvånarna i högsta grad är involverade.

Se intervjun med tre tjänstepersoner från Sundsvalls kommun

 

– Konst kan väcka en känsla, få oss ifrågasätta någonting, kan vara uppkäftigt helt enkelt. Den kan också vara en kärleksförklaring. Den kan vara så otroligt mycket mer, skapa ett mervärde, mer än att bara se till de tekniska funktionella lösningarna, säger Ulrika Sjöberg, kommunikatör på Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall.

I filmen hör du Magnus Edmark, stadsbyggnadsdirektör, Claes Rogander, planarkitekt och Ulrika Sjöberg berätta om de nya tankar och samarbetsformer om arbetet gett upphov till i kommunen. Projektet sker i samverkan med Statens konstråd, och är en del av satsningen Kunskapsnav offentlig konst

> Läs mer om arbetet med bussnavet i Sundsvall.

Argumentera för konst

Funderar du över om det är värt att satsa på offentlig konst? Här kan du ta del av information om vad konst kan bidra med  och läsa tio argument för offentlig konst.

Tre utlysningar – 40 samarbeten

Våren 2018 gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom uppdraget: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, organisationer och fria konstaktörer ansökte om stöd och samarbete kring kunskapsutveckling. Utlysningarna resulterade i över 40 samarbeten som nu pågår i hela landet.