Ansök om att få en konstkollektion

Jobbar du på en statlig myndighet, och skulle vilja låna konst från Statens konstråd?

Du ansöker om att få en konstkollektion elektroniskt. Ladda ned och fyll i denna blankett, och mejla den till registrator@statenskonstrad.se. Skriv myndighetens namn, ort som ansökan avser samt ordet ”konstansökan” i mejlets rubrikfält.

Mottagna konstansökningar behandlas vid beslutsmöten 5 gånger per år.

Under 2018 gäller dessa ansökningstider

Ansök senast
2018-01-22
2018-03-26
2018-05-28
2018-09-03
2018-10-15
2018-12-03

Beslutsmöte
2018-01-25
2018-03-29
2018-05-31
2018-09-06
2018-10-18
2018-12-06

 

Blankett Blankett konstansökan statliga myndigheter