Alex Reynolds ljudverk för Musik- och teaterbiblioteket – Invigning och konstnärssamtal 14 maj kl. 17:00

08 maj 2013

STOCKHOLM. Invigning av Alex Reynolds ljudverk för Musik- och teaterbiblioteket. Konstnärssamtal med konstnären, Statens konstråds direktör, Magdalena Malm och Stina Westerberg, generaldirektör på Statens musikverk.

Var: Musik- och teaterbiblioteket, Statens musikverk, Torsgatan 19, Stockholm.
När: Tisdag 14 maj, kl. 17:00 (verket kan endast upplevas kl. 13:00 – 17:00). Max 150 pers. ryms i biblioteket

Den spansk-brittiska konstnären Alex Reynolds har skapat det unika ljudverket Elisabet, Lena, Tobias, Kerstin, Besa, Rikard, Anki för Musik- och teaterbiblioteket, som är en del av Statens musikverk.

Konstverket involverar besökaren, som med hörlurar förs genom biblioteket och får ta del av en suggestiv berättelse parallell till den som vanligen utspelar sig där. Genom ljudet skapar Reynolds en filmisk situation i en verklig miljö där olika element som finns på den aktuella platsen får forma en historia.

Verket är framtaget specifikt för platsen och är ett exempel på den nya inriktning som Statens konstråds verksamhet tar.

På invigningsdagen kan Elisabet, Lena, Tobias, Kerstin, Besa, Rikard, Ankiendast upplevas före invigningen, kl. 13:00 – 17:00. Det är avsett för en besökare i taget (ca. fyra personer i timmen). Det kommer sedan att finnas tillgängligt under bibliotekets öppettider.

Statens konstråds projektledare: Ann Magnusson.

LYSSNA PÅ TRAILER FÖR VERKET

Trailer svenska, Alex Reynolds Elisabet, Lena, Tobias, Kerstin, Besa, Rikard, Anki