Aleksandra Stratimirovic om ljuslinjen

Aleksandra Stratimirovic valdes ut av fritidsgården i Tynnered till att tillsammans med dem skapa en konstnärlig gestaltning. Vi ställde fem frågor till konstnären efter att konstprojektet avslutats.

Berätta om verket?

– Ljuslinje för Tyrolen är en indikator/en visare. Det är en färgglad ljuslinje som svävar lite ovanför ingången till en fritidsgård, fäst i fasaden och gör ingången till fritidsgården mer tydlig. Färgen står för ungdomarnas aktiviteter, kreativitet och gemenskap. Samarbetet med Tyrolen växte också så att jag med stöd av Trafikkontoret kunde arbeta med belysningen i området och koppla det till ljuslinjen. Sju rosa stolpar är placerade på strategiska platser i Tynnered och lyser nu upp klippor, träd, växter och annat som tidigare upplevdes som mörkt och otryggt.

Hur föddes idén?

– Jag kom in i projektet helt öppen, utan någon konstnärlig plan. Efter ett antal workshops på Tyrolen kom vi fram till att vi skulle jobba med ljus och färg. Redan från start hade ungdomarna en lång lista på saker som de inte tyckte fungerade i området och vad som borde göras åt saken. De ville också ha något som gjorde platsen unik. När jag slutligen presenterade mina idéförslag så fastnade de för ljuslinjen.

Hur har ni arbetat?

– Jag har jobbat tillsammans med ungdomarna på Tyrolen, besökt platsen och hållit i workshops med dem. Det var en inspirerande process. Vi har diskuterat olika konstnärliga uttryck och skissat fram förslag och varianter. De fick komma med sina idéer, göra egna skisser som sedan blev grunden för mina idéer och förslag.

Vilka var de största utmaningarna?

– Den stora utmaningen var att få allt att fungera inom den tidsram vi hade. Det blev väldigt stressigt i perioder och ibland var det svårt att planera. Men vi lyckades ändå. Mycket tack vare att alla medverkande var så positiva till projektet. En annan utmaning var att jobba mot ett konkret mål och samtidigt hålla projektet öppet. Jag ville vänta länge med att presentera ett färdigt förslag så att ungdomarna själva skulle vara fria att tänka själva kring vad som var möjligt.

Har du något tips till andra som vill göra liknande projekt?

– Varje projekt är unikt. Men som konstnär utifrån är det viktigt att lyssna in och anstränga sig för att förstå situationen. Många av de boende i Tynnered hade känslan av att ingen brydde sig om området längre. Det fanns en stor oro för ungdomarna som växer upp där. Det måste man bemöta med ett öppet sinne.

– Ett annat tips är att lägga krut på att prata om konstens värde. Bygg upp en förståelse för varför konsten är viktig. Projektledarna Inger Höjer Aspemyr och Lena From gjorde ett bra jobb där och hade en fin kommunikation med fritidsgården och kommunen redan innan jag kom in i bilden.

> Läs mer om Konst händer i Tynnered

Konst händer

TYNNERED ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.