Hur köper Statens konstråd in konst?

Statens konstråd köper varje år in omkring 125–150 konstverk, som används i konstkollektionerna vi producerar för statliga myndigheter. Inköpen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och spegla samtidskonstens olika uttryck och tekniker. De ska även bidra till att uppfylla de övergripande målen för jämställdhet och mångfald och ha en god geografisk spridning över hela landet sett till konstnärernas hemort. Vi köper enbart konst av nu levande konstnärer. De ska antingen vara bosatta i Sverige eller ha en stark yrkesmässig relation till Sverige.

Samarbeta med oss