Konsten sprider positiva förebilder från miljonprogrammet Holma

De började med en fotbollsturnering och växte till en bred ungdomsrörelse öppen för alla. Den konstnärliga dokumentären om ungdomarna i Holma används nu för att sprida rörelsens budskap vidare och skapa förändring.

– Filmen kan visa hur viktigt det är att ge unga ägandeskap över sina liv. Alla kan vara positiva förebilder. Det behövs särskilt i socioekonomiskt svaga områden där det lätt blir stort fokus på det negativa. Vi vill ge ungdomarna kraft och makt, säger Reabaz Assad grundare av HUR.

Ungdomsrådet HUR i området Holma i Malmö är en självorganiserad grupp som startade 2012. De jobbar för att inspirera unga till positiv utveckling. Under hösten 2016 och våren 2017 samarbetade de med konstnären Roxy Farhat som med ett kamerateam följde gruppen, individerna bakom den och deras familjer. Resultatet blev Filmen om HUR; en konstnärlig dokumentär som sätter fokus på de ungas berättelser.

I filmen får vi bland andra följa HURs grundare Reabaz Asaad och hans familj, deltagaren Rim Mohammad, rapparen Sadmir Zekovics och poeten Yehia ”Zako” Zakaria som i en scen läser upp ett av sina verk:

”Kom du ihåg den där tiden när vi var små när vi trodde att gul och blå var färger för två. När vi trodde att vem som helst hade rätt att vara svensk, oavsett om din mor eller far var utländsk”.

Ungdomsrådet är kända för den årliga fotbollsturneringen HUR-cupen men arbetar brett med allt från mediaproduktion till musik. Filmen har blivit ett verktyg för ungdomsrådet att nå ut med sitt budskap och den tionde mars visades den för lokala politiker i Holma.

– Det blev jättelyckat. Vi bjöd in politiker och andra. De var nästan tårögda när de lämnade salongen. När själva filmen var slut kunde vi diskutera innehållet och vikten av att organisera sig och lyfta det positiva. Det är spännande tider på gång, säger Reabaz Assad.

Filmen har redan nått en bred publik sedan premiären i september 2017 på festivalen Nordic Matters i London. Den har bland annat visats på Malmö konsthall och då bjöds skolungdomar in till workshops om filmproduktion. 2018 är den även en del av programmet på Sommarscen i Malmö, ett utomhusevenemang som arrangeras på flera platser runt om i staden.

> Läs mer om Konst händer i Holma

Konst händer

HOLMA ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.