Statens konstråd söker HR- och personalansvarig

14 juni, 2018

Vi söker därför en HR- personalansvarig med stor erfarenhet av personalarbete och arbetsmiljöfrågor. Tjänsten är en visstidsanställning och ingår i Administrativa enheten.

Tävling Järvaveckan

14 juni, 2018

Konst gör skillnad! Läs vår konstkarta och svara på fem korta frågor så har du chansen att vinna. Svaren finns på vår konstkarta som du fick på Järvaveckan. Du kan också se den här nedan

The Living Room – vardagsrum som konst

30 april, 2018

I Boden ska en lägenhet i flyktingboendet förvandlas till ett publikt vardagsrum. En plats där bjudning, fika och samtal blir konst. Ett projekt skapar kunskapsutbyte som sätter asylsökandes villkor i strålkastarljuset.

Varför konst väcker debatt

20 december, 2017

All konst väcker känslor. Men ibland väcks även ett motstånd som blir till en debatt om konstens roll i samhället. En kontrovers kring ett konstverk startar ofta när olika tolkningar av verket kolliderar, antingen för att verket signalerar något kontroversiellt eller för att olika ideologiska uppfattningar krockar.

Hallonbergen och Ör – gestaltning i planskede av stadsmiljö

18 december, 2017

År 2009 beslutade Sundbybergs kommun att inleda ett detaljplanearbete för förtätningen av stadsdelarna Hallonbergen och Ör. I planuppdraget blev den konstnärliga metoden en möjlighet till att bättre fånga de boendes önskemål.

Gruvstadsparken – Gestaltning i planeringsskede av parkmiljö

18 december, 2017

I takt med att gruvdriften expanderar kommer många byggnader och miljöer i Kiruna stad att rivas eller flyttas. I anläggandet av en ny stadspark, Gruvstadsparken, har Kiruna kommun satsat på en medveten gestaltning av den offentliga miljön.