Arkitektgruppen MYCKET om hur ”tofs” och ”keps” kan förändra en stadsdel

Konst- och arkitektgruppen MYCKET har jobbat med dansgruppen och skolan Mix Dancers på Råslätt i Jönköping. De idéer som växte fram i samarbetet är nu en del av planerna i de kommande stadsdelsomvandlingarna.

Katarina Bonnier, en av tre medlemmar i MYCKET, berätta om verket!

– MYCKET är en grupp som jobbar med arkitektur, design och konst i spännvidden av rumslig gestaltning. Tillsammans med dansgruppen och skolan Mix Dancers tog vi fram förslag på hur de kunde växa och bli mer synliga på de allmänna platserna. Det ena förslaget var Kepsen, en permanent dansplats och öppen paviljong med markbeläggning. Det andra förslaget var Tofsen, en hög hästsvans-byggnad med danslokaler och en massa andra verksamheter. Tanken är att lyfta gruppens estetik, stil och identitet.

Hur föddes idén?

– Mix Dancers har en källarlokal utan fönster och kan bara träna ute när det är fint väder. Idén kommer därifrån, vi ville skapa en peppig dansplats åt dem, något roligt som kunde locka folk. Vi har också utgått från en analys av bostadsbolaget Vätterhem som visar att tjejer inte märks lika mycket som killar i hur stadsdelen är utformad. Då är det jätteviktigt att jobba med estetiker. Idéerna handlar också om platsens synlighet för hela staden. Vissa tror att de ska bli nedslagna om de åker till Råslätt, det är ju helt knäppt. Då kan ”keps” och ”tofs” bli nya sätt att prata om en plats. Det är enkelt och roligt. En conversation piece.

Hur har ni arbetat?

– Det kanske viktigaste är att vi har varit med och dansat. Det går inte att jobba med en dansgrupp på det här sättet och inte vara med i dansen. Först då fattade vi med kroppen vilka Mix Dancers är. Vi var på plats och lärde känna alla, på kommunen och Vätterhem. Det var viktigt att de fick se hur vi tänker. Sedan formulerade vi våra förslag och presenterade dem för alla, för att se hur det landade. All dialog har gett frukt, nu har vi gått vidare och jobbar direkt med Vätterhem, kommunen och Statens konstråd för att förverkliga det här. Det är helt fantastiskt.

Vilka är de största utmaningarna?

– Det är utmanande att komma som en aktör utifrån och skapa något som är viktigt för dem som bor på en plats. Att hitta sätt att komma förbi våra förutfattade meningar om varandra och förstå allas roll i projektet. Det hänger mycket på relationerna. Det måste göras steg för steg.

Ditt tips till andra som vill göra liknande projekt?

– Använd kroppen. Den behöver vara med. Vi var med och dansade med Mix Dancers, ett jätteviktigt moment där vi kunde känna av vilka de var som grupp. Det handlar om att hänga med för att förstå människorna och platsen, vad de som bor där vill göra.

 

KONST HÄNDER ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.