Omtvistat paradismotiv fick vara kvar i nytt sällskap

Ett konstverk kan efter ett halvt sekel i en offentlig miljö plötsligt väcka oväntade känslor. Detta hände Gunnar Nylunds stengodsrelief Djungeln vaknar, placerad på SLU i Uppsala. Efter många turer fram och tillbaka fick konstverket stanna – men i en ny kontext.

I Undervisningshuset på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utanför Uppsala står Gunnar Nylunds konstverk Djungeln vaknar i en entréhall. Konstverket är en relief av stengods i storformat från 1946. Gunnar Nylund var konstnärlig ledare på Rörstrand och gjorde även en del offentliga konstverk. Djungeln vaknar gjordes ursprungligen till centralhotellet i Gävle, men flyttades till SLU efter en brand på 1970-talet och har funnits där sedan dess. Djungeln vaknar skildrar ett slags paradismotiv, med vilda djur, frodig natur och människor som sysslar med vardagssaker i harmoni med naturen.För ett par år sedan uppstod en diskussion om konstverket. Besökare till SLU hade reagerat på konstverkets motiv. ”Det är ett fint konstverk på alla sätt, men vi får problem när vi har internationella gäster, inte minst från Afrika. De reagerar negativt och får en dålig bild av SLU”, sa prorektor Karin Holmgren till Upsala Nya Tidning i november 2018.

Därefter inleddes ett samtal mellan företrädare för SLU, konstverkets ägare Akademiska hus och Statens konstråd om olika alternativ för konstverkets framtid. Det fanns en idé om att flytta det, och representanter från Nationalmuseum kom och tittade för att se om verket kunde införlivas med deras samlingar på något sätt. Diskussionerna landade i att Gunnar Nylunds verk fick sällskap av konstnären Johanna Karlssons Växt, ett verk från 2006 i form av en mycket naturtrogen trädrot av papier maché monterat i en specialgjord låda av plexiglas.
– Det vi kom fram till gemensamt, efter långa och många samtal, var att försöka aktivera verket på nytt genom att skapa ett nytt narrativ, en ny kontext. Det är det vi ser idag, att vi har en konstellation med två konstverk. Dels Gunnar Nylunds Djungeln vaknar, men också Johanna Karlssons Växt som samspelar med varandra, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Åsa Bergdahl, ansvarig konstkonsult på Statens konstråd, menar att båda verken tar upp stora ämnen som är kopplade till våra livsvillkor, men att det är mer renodlat i Växt:
– Många inledande tankar kom med uppdraget att komplettera Gunnar Nylunds mångbottnade Djungeln vaknar med ett nytt, samtida verk. För mig är verket stabilt stående på kristen grund med den trosuppfattning som var aktuell under första halvan av 1900-talet. Men då Djungeln vaknar även har generösa öppningar mot andra idévärldar ger det en lust att gå vidare, utforska i tanken. Det var till exempel i Afrika som vår urmoder Lucy levde och tog sina steg. Jag tänkte på naturens kraft och läkande ställt mot klimatförändringar idag. Och vidare, på livet och dödens villkor. Det ena som en förutsättning för det andra eller de två som helhet. Johanna Karlssons verk Växt handlar nog om det, säger Åsa Bergdahl.

Under samtalen deltog också Urban Emanuelsson, professor vid Centrum för biologisk mångfald vid SLU. Han skrev en tankeväckande text om Johanna Karlssons och Gunnar Nylunds konstverk, nedan följer ett utdrag från texten som sitter i anslutning till konstverken:
” Sveriges lantbruksuniversitet forskar för livet på många sätt, där mycket handlar om att producera mat och material på ett uthålligt och för planeten hållbart sätt. En del av forskningen handlar mer precist om att upptäcka och finna lösningar på olika miljöproblem. Hoten mot den biologiska mångfalden och mot vårt klimat är två sådana centrala problem. Två konstverk i Undervisningshusets entré anknyter till denna forskning och vår strävan att lämna en bättre värld efter oss. /…/ Kombinationen av Karlssons och Nylunds verk kan ge oss som studerar, undervisar och forskar om hållbara samhällen och ekosystem inspiration i vårt arbete.”

Studenterna vid SLU är nöjda, både med att Djungeln vaknar stannar och att Växt har tillkommit. Så här beskrev Tuva Wrenfeldt, ordförande i SLU:s samlade studentkårer, hur konsten påverkar studenternas vardag, under invigningen av Växt i februari 2020:
– Alla uppfattar konst på olika sätt, men det har en tendens till att få folk att tänka steget längre, utanför boxen. Konstverken Växt och Djungeln vaknar skildrar växter och ekosystem, vilket många av våra studenter här på Ultuna och andra SLU-orter studerar. När det är som tuffast i tentaperioden kan studenter behöva titta upp från kursböckerna och vila ögonen på något annat.

Följ med på invingen av Växt och hör mer om konstverken