Kritikstorm mot konstverk i Vara – så vände debatten

Den konstnärliga gestaltningen av Vara stationshus orsakade en kritikstorm redan innan projektet var klart. Men med tydliga arbetsmetoder ändrades riktningen på opinionen. Inger Höjer Aspemyr, dåvarande curator för förmedling och pedagogik på Statens konstråd, berättar hur det gick till.

När konstnären Katharina Grosse skulle skapa konst av stationshuset i Vara år 2012 lät debatten inte vänta på sig. Det hela började när Grosse blev intervjuad i lokaltidningen. Inger Höjer Aspemyr menar att konstnären var ärlig och transparent med sina tankar kring konstverket och vad det skulle bli, vilket satte igång en flodvåg av argument mot offentlig konst och stationshuset som ett konstverk i synnerhet. Sedan var debatten igång, i såväl dagspress som i sociala medier. Motargumenten var många. Allt från att Katharina Grosse tidigare jobbat med graffiti till säkerhetsfrågor kring själva utförandet. Tydligt blev att flera kritiker var rädda för att stationshuset skulle förlora sina kulturhistoriska värden i och med gestaltningsuppdraget, argument som Höjer Aspemyr menar är viktiga att bemöta.

– Det var en Facebook-grupp som engagerade sig efter att lokaltidningen hade skrivit om verket. Och medborgare och boende har full rätt att kritisera det de tycker är fel, vi välkomnar alltid debatt. Men tyvärr finns det ett förakt för konst som inte alls står i proportion till varken kostnad eller plats i offentligheten. Offentlig konst finns på platser där många människor rör sig. Ett nytt konstverk kan bli en överraskning som får en att ta avstånd istället för att acceptera. Konstens uttryck är inte alltid lätta att genast ta till sig. Oftast blir ett konstverk snarare älskat än ifrågasatt när tiden gått. Just därför är det otroligt viktigt att kommunicera hela tiden, med civilsamhället, men också internt, menar Inger Höjer Aspemyr.

Sammanhållen grupp vände mediadrev

Inger Höjer Aspemyrs viktigaste punkt i att vända opinionen i Vara, var att komma överens om målet. Politikerna i Vara kommuns kulturnämnd höll ihop och började inte vackla när debatten var igång. Hela processen var ett teamwork, där både Trafikverket och Vara kommun var en stor del av framgången. Projektledarna Lotta Mossum och Annacarin Ömans förmåga att hitta lösningar var avgörande i kritiska skeenden. Höjer Aspemyr tror att en annan bidragande faktor till det var en gemensam resa till Katharina Grosses studio i Berlin. Genom att alla inblandade i beslut- och byggprocessen fick svar på sina frågor, kunde olika farhågor röjas undan.

– Viktigast är att alla jobbar mot samma mål! Om alla gör det och tror på slutresultatet finns det inga glipor, då blir det nästan alltid bra även vid motgångar. Vårt problem med projektet i Vara var att alla i arbetsgruppen befann sig på olika platser, i Berlin, Lidköping, Stockholm, Vara, med mera. Vi var utspridda. Det vände verkligen när hela arbetsgruppen åkte till Berlin och fick tillfälle att prata om alla delar av projektet.

Bjöd in till samtal

Nästa steg blev att ännu en gång att bjuda in medborgarna till öppna samtal tillsammans med konstnären. Skolklasser i årskurs 5 genomförde också, inom Kulturskolans verksamhet, ett projekt där de skapade egna verk med temat offentlig konst i Vara samt Katharina Grosses verk. De blev ambassadörer för konstverket, och det var viktigt.

– Den vuxna opinionen på Facebook nåddes genom barnen. När barnen hade målat berättade de om det hemma, vilket gjorde att deras föräldrar kunde se stadens konst ur barnens perspektiv.

Till sist anordnade kommunen en stor invigning av konstverket Blue Orange som också bidrog till att vända kritiken.

– Invigningen var verkligen en viktig del i ett lyckat projekt. Det var årets första sommardag, alla föreningar engagerades i det här, alla var där. Nu när det har gått några år har konsten accepterats och kanske även älskats. Mycket på grund av alla besökare som kommit till Vara för att titta på verket. När utomstående visar sin uppskattning förstår man att det här kanske är någonting som vi borde vara stolta över, avslutar Inger Höjer Aspemyr.

Tips/Lärdomar från Varas debatthantering

  • Kommunicera – se till att hela projektgruppen har samma riktning.
  • Sätt konsten i centrum – tro på och stöd konstnären, och arbeta tillsammans för att nå ett så bra resultat som möjligt.
  • Bemöt och svara på allmänhetens frågor med respekt.
  • Dela kunskap och bjud in till olika upplevelser – genom invigningar, program och seminarier kring konsten