Pärra Andreasson (konstnärlig ledare), Vad Vi Vill, 2013. Graffiti i flera delar på skåp, med en total yta av 180 kvadratmeter. 22 graffitimålare från hela världen var inbjudna att bidra med sin egna, unika stil. För Söndrumsskolan i Halmstad.

Lärare ansåg att elever blev kränkta – var en missbedömning

Pärra Andreasson, Vad vi vill, Söndrumsskola i Halmstad 2013.

I vilken form kom kritiken?

En vecka innan invigningen av den nybyggda Söndrumsskola kom kritiken. Carolina Falkholt var en av drygt 20 graffitikonstnärer som blivit inbjudna av konstnären och projektledaren Pärra Andreasson för att måla skolans runt 500 elevskåp. Tillsammans hade de skapat en graffitimålning på totalt 180 kvadratmeter. Men flera lärare och en lokalpolitiker kom att reagera starkt på Carolina Falkholts del av verket, som visar en stiliserad bild av en kvinnas vagina. Läraren menade att unga flickor inte skulle behöva se sånt här i sin vardag. Att skåpet borde täckas över eller att dörrarna skulle tas bort.

Hur hanterades frågan?

Ledningen på skolan stod hela tiden bakom det konstnärliga uttrycket. Ett möte anordnades med personalen innan skolan öppnade där bland annat konstnären Carolina Falkholt medverkade. Hon berättade om sin del av verket och gav svar på frågor. En årskurs i taget fick sedan speciella visningar av konsten där de fick ställa och få svar på sina frågor. Inga klagomål, bara positiva uttryck kom från deras håll. Tydligt var att inse vikten av att prata med den berörda gruppen, istället för att påstå något i förväg och utgå ifrån den egna slutsatsen.

Under en tid gick det även att delta i guidade visningar av konsten i skolan. Syftet var att alla som ville skulle få en möjlighet till att samtala om konsten och se den med egna ögon. Till slut sa dock elevrådet ifrån, de ville ha en lugn och rofylld arbetsmiljö.

Knappt ett år senare höll konstnären och projektledaren Pärra Andreasson tillsammans med bildlärarna en måleriworkshop med eleverna. Resultatet, som var i form av spraymålade porträtt, hängdes upp i lokalerna och kom att bli en tidsmarkör från året skolan öppnade.

Elever har varit fortsatt positiva till konstverket. Ingen av dem har behövt använda skåpet med den omdebatterade bilden, enligt ett beslut taget av skolledningen.