Så här inventerar du

Varje år ska alla statliga myndigheter inventera och rapportera sitt innehav av statlig konst till Statens konstråd. Syftet är att upptäcka, förebygga och åtgärda både skador, förluster och stölder av statlig offentlig konst.

Gör inventeringen så här:

  • Skapa ett inventeringsunderlag genom funktionen Hantera konstverk (PDF med bilder). Om ni har flera underkonton så bör ansvariga för respektive underkonto skapa egna inventeringsunderlag för att inventera konstverken på sina orter. Men det går också att skapa underlagen centralt och t.ex. mejla dem till ansvariga.
  • Inventera samtliga konstverk och jämför med inventeringsunderlaget. Notera eventuella förändringar såsom: ändrade placeringar, skador, saknade konstverk, stölder och ej registrerade konstverk.

Avvikelser som ska registreras och åtgärdas utan dröjsmål:

  • Uppdatera ändrade placeringar (rum, våning, byggnad, ort) genom funktionen Sök och ändra konstverk i Konstdatabasen. Ändra eller lägg till uppgifter i fälten och klicka på Spara.
  • Konstverk som inte är registrerade i Konstdatabasen ska fotograferas och registreras. (nyregistrering av konstverk görs i underkonto genom funktionen Registrera konstverk. Använd gärna PDF-formuläret Inventeringsformulär som finns att ladda ned under blanketter. Längst upp till höger på hemsidan. Läs mer om registrering i Användarmanualen för Konstdatabasen.
  • Skadade konstverk ska registreras (kryssruta med datum) i Konstdatabasen och åtgärdas av myndigheten efter samråd med Statens konstråd.
  • Saknade konstverk ska registreras (kryssruta med datum) som saknade i Konstdatabasen och efterlysas på myndigheten. Om de inte återfinns inom 4-6 veckor ska de, efter samråd med Statens konstråd, polisanmälas av myndigheten som saknade. Uppenbara stölder ska registreras (kryssruta med datum) och omgående polisanmälas. Kopia på polisanmälan ska skickas till Statens konstråd.

Rapportering av slutförd inventering:

  • Slutdatum för regionala och lokala inventeringar ska rapporteras elektroniskt till centralt konstansvarig på myndigheten genom funktionen Inventeringsdatum i underkonto (man måste vara inloggad på underkontot). Detta ska även göras på små myndigheter där samma person ansvarar för både underkonto och administrationsverktyg.
  • Centralt konstansvarig på myndigheten ansvarar för att senast den 31 december 2021 elektroniskt rapportera den årliga inventeringen till Statens konstråd. Använd funktionen Årlig inventeringsrapport i Konstdatabasens administrationsverktyg.
  • Rapporten ska även skrivas ut, undertecknas av konstansvarig samt arkiveras på myndigheten. Läs mer i Användarmanualen för Konstdatabasen.

Statens konstråd har tillsyn över myndigheternas vård av konst som tillhör staten och som inte står under tillsyn av någon annan myndighet. Statens konstråd skall ge myndigheterna råd om vården av denna konst (SFS nr: 1990:195).

Kontaktuppgifter till Statens konstråd finns under kontakt.

Kundsupport för Konstdatabasen: telefon 08-731 69 23 eller konstdatabasen@falcksecure.com

Användarmanual (PDF) till Konstdatabasen kan laddas ned på www.konstdatabasen.se