Startsida för Konstdatabasen.

Konstdatabasen

Konst som flyttas inom myndigheten ska myndigheten själv registrera med hjälp av Konstdatabasen. Om en myndighet avvecklas eller övertar en annans myndighets lokaler med statlig konst ska myndigheten skicka in ett ansökningsförfarande till Statens konstråd.

De registrerade uppgifterna i Konstdatabasen ska myndigheterna använda som underlag vid årliga inventeringar av sitt konstinnehav samt vid eventuella skador, förluster eller stölder.
Statens konstråd har även tillgång till myndighetens registrerade uppgifter vid utövandet av tillsyn över myndigheternas vård av statens konst.

Viktigt att tänka på!

  • Konstdatabasen nås via följande länk: Konstdatabasen
  • Vid frågor om Konstdatabasen, kontakta ArtSafe North AB kundsupport
  • Vid frågor om RIW Software maila support@riwsoftware.com eller ring telefon 08-34 46 65. Supporttider vardagar kl.08.00—12.00. Se även användarmanualen på Konstdatabasens hemsida.
  • Om myndigheten byter konstansvarig ska den upprätta och skicka in ett nytt beslut om konstansvarig till Statens konstråd, innan ArtSafe North AB kan ändra myndighetens kontakt- och inloggningsuppgifter till Konstdatabasen.

Om Konstdatabasen

ArtSafe North AB fortsätter samarbetet med Statens konstråd. Konstdatabasen förvaltas och supportas av RIW Software AB som sedan tidigare hjälper Statens konstråd med det interna konst- och logistiksystemet RiwArt. Statliga myndigheter ska använda Konstdatabasen för att registrera uppgifter om sitt konstinnehav och konstverkens aktuella placering.