Kunskapsnav offentlig konst

För att stödja dig som jobbar eller vill jobba med konst i gemensamma miljöer.

Nu bygger vi upp ett kunskapsnav för offentlig konst. Målet med kunskapsnavet är att du ska kunna hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det. Navet ska inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. Dessutom ska det hålla samtalet om den offentliga konstens roll i samhället levande. Det kommer att lyfta fram viktig kunskap som redan finns på olika håll i landet och ta fram ny kunskap som saknas. Kunskapsnav offentlig konst blir en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller.

Nu inleds arbetet med de utvalda projekten

I våras gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom satsningen Kunskapsnav offentlig konst: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, organisationer och fria konstaktörer bjöds in för att berätta om projekt inom offentlig konst som de gärna vill genomföra. Utifrån svaren och de motiveringar som medföljde har vi nu valt ut projekten vi kommer att börja att samarbeta med. Arbetet sätter igång under hösten 2018.

Läs mer om de utvalda projekten här

Kontakt och frågor:

Så går vi vidare med projekten inom Kunskapsnav offentlig konst

Hör Åsa Mårtensson, projektchef för Kunskapsnav offentlig konst, berätta hur vi går vidare med projekten som utlystes tidigare i år.

Om utlysningarna

Våren 2018 gjordes tre utlysningar inom Kunskapsnav offentlig konst.
Läs mer om utlysningarna här: